Mestring gennem relation - Samspil i familielivet - Vision Elbjerg - Center for Familier

Vision Elbjerg

Center for Familier

Vision Elbjerg tilbyder ambulant familiebehandling, overvåget eller støttet samvær samt behandlingsforløb til forældre med psykosociale vanskeligheder.

Vi har igennem de senere år haft et tæt samarbejde med kommunerne Favrskov, Horsens, Aabenraa og Samsø. Derudover har vi udført opgaver for kommuner over det meste af Danmark. 

Vision Elbjerg er også et tilbud om kompetenceudvikling i form af kurser, træningsdage og supervision til fagpersonale, der arbejder med børn i risiko eller unge / voksne med særlige behov. 

Vi udbyder nye og relevante kurser og temadage, der rammer direkte ned i nogle af de mest udfordrende og krævende områder ved arbejdet med udsatte børn og familier. Den svære samtale med forældre til børn, hvor der er risiko for mistrivsel eller mentaliseringsbaseret tilgang i familiebehandling er blot et par eksempler på temaer.

Vores koncept bygger på mere end 20 års erfaring under samme tag, med udgangspunkt i relationel, eksistentiel og mentaliseringsbaseret tilgang i udviklingsarbejde med forældre. Den metodiske tilgang er en fortsat proces af arbejdet på opholdsstedet Elbjerghus.

Center for Familier er til dig, der har brug for rådgivning og løsninger til at få din hverdag og dine relationer til at fungerer.

Det kan dreje sig om personlige udfordringer, parforholdet eller bekymringer for et barn.
På Center for Familier har vi 20 års erfaring med individuelle, par- og familieproblematikker.

I perioder eller mere generelt kan de daglige udfordringer kræve mere end der er energi til. Personligt kan der være handlinger der kører i ring – du får taget de samme valg igen og igen, selv om du havde lovet dig selv noget andet.

Som forældre kan du være bekymret for dit barns trivsel og have naturlige udfordringer ved at tale med dit barn om svære situationer, oplevelser, følelser og stemninger.

Har du udfordringer i dagligdagen eller i parforhold – overvejer du skilsmisse – har dit barn reaktioner, der gør, at du kommer i tvivl om dets trivsel?

Center for Familier tilbyder vi vores special erfaring via samtaler, rådgivning, terapi, familieterapi, parterapi, samt samtaler med børn.

Vi tilbyder også samtaler / terapi via telefon og video chat – WhatsApp og Google Duo.

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Mestring gennem relation - Samspil i familielivet - Vision Elbjerg - Center for Familier

Center for Familier

Vision Elbjerg

Center for Familier er til dig, der har brug for rådgivning og løsninger til at få din hverdag og dine relationer til at fungerer.

Det kan dreje sig om personlige udfordringer, parforholdet eller bekymringer for et barn.
På Center for Familier har vi 20 års erfaring med individuelle, par- og familieproblematikker.

I perioder eller mere generelt kan de daglige udfordringer kræve mere end der er energi til. Personligt kan der være handlinger der kører i ring – du får taget de samme valg igen og igen, selv om du havde lovet dig selv noget andet.

Som forældre kan du være bekymret for dit barns trivsel og have naturlige udfordringer ved at tale med dit barn om svære situationer, oplevelser, følelser og stemninger.

Har du udfordringer i dagligdagen eller i parforhold – overvejer du skilsmisse – har dit barn reaktioner, der gør, at du kommer i tvivl om dets trivsel?

Center for Familier tilbyder vi vores special erfaring via samtaler, rådgivning, terapi, familieterapi, parterapi, samt samtaler med børn.

Vi tilbyder også samtaler / terapi via telefon og video chat – WhatsApp og Google Duo.

Vision Elbjerg tilbyder ambulant familiebehandling, overvåget eller støttet samvær samt behandlingsforløb til forældre med psykosociale vanskeligheder.

Vi har igennem de senere år haft et tæt samarbejde med kommunerne Favrskov, Horsens, Aabenraa og Samsø. Derudover har vi udført opgaver for kommuner over det meste af Danmark. 

Vision Elbjerg er også et tilbud om kompetenceudvikling i form af kurser, træningsdage og supervision til fagpersonale, der arbejder med børn i risiko eller unge / voksne med særlige behov. 

Vi udbyder nye og relevante kurser og temadage, der rammer direkte ned i nogle af de mest udfordrende og krævende områder ved arbejdet med udsatte børn og familier. Den svære samtale med forældre til børn, hvor der er risiko for mistrivsel eller mentaliseringsbaseret tilgang i familiebehandling er blot et par eksempler på temaer.

Vores koncept bygger på mere end 20 års erfaring under samme tag, med udgangspunkt i relationel, eksistentiel og mentaliseringsbaseret tilgang i udviklingsarbejde med forældre. Den metodiske tilgang er en fortsat proces af arbejdet på opholdsstedet Elbjerghus.

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening