Vision Elbjerg

Kommuner & Fagpersoner

Center for Familier med Sårbare Børn

Forældre & Pårørende

Vision Elbjerg tilbyder behandlingstilbud til forældre med omfattende psykosociale problematikker og afklaring af forældrekompetencer.

Vi har igennem de senere år haft et tæt samarbejde med Horsens, Odder, Hedensted og Mariagerfjord kommune. Derudover har vi udført opgaver for kommuner over det
meste af Danmark. 

Vision Elbjerg er også et tilbud om kompetenceudvikling til kommuner samt offentlige og private virksomheder, der arbejder med familieproblematikker.

Vi udbyder nye og relevante kurser og uddannelser, der rammer direkte ned i nogle af de mest udfordrende og krævende områder ved arbejdet med udsatte børn og familier.

Vores koncept bygger på mere end 18 års erfaring under samme tag, med udgangspunkt i relationel, eksistentiel og mentaliseringsbaseret tilgang i udviklingsarbejde med forældre. Den metodiske tilgang er en fortsat proces af arbejdet på opholdsstedet Elbjerghus.

Center for Familier med Sårbare Børn er et tilbud til forældre og pårørende, der har bekymring for et barn.

Har dit barn reaktioner der gør, at du kommer i tvivl om dets trivsel? Er barnet nervøs eller usikker, bliver det tit hidsig, er spisesituationer udfordrende? Græder barnet, når du går, har barnet svært ved at falde i søvn? Er dit barn udadreagerende, f.eks klipper ting i stykker, bider, slår eller løber væk?

Det er vores erfaring, at børns adfærd kan handle om oplevelser, følelser og stemninger, de har brug for at blive forstået på.

Som forældre kan du have naturlige udfordringer ved at tale med dit barn om svære situationer, oplevelser, følelser og stemninger.

På Center for Familier med Sårbare Børn tilbyder vi vores specialerfaring i familieproblematikker, situationer med kriser eller konflikter via samtaler, rådgivning, kurser, temaaftener, terapi, familieterapi, parterapi, samt samtaler med børn.
På centeret er der ansat psykologer og familieterapeuter.