Forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelse - Forældreevneundersøgelse - Forældreundersøgelse - Vision Elbjerg - Center for Familier

Undersøgelse og afklaring af forældreskab.

Undersøgelsen afsluttes med en rapport.

En forældrekompetenceundersøgelse indeholder interviews,  relevante test ( som  RIAS, Rorschach, PPT, MCMI, PSI), samspilsobservationer, vurdering og konklusion.

Vision Elbjerg gennemfører forældreundersøgelser i team for at sikre stor faglighed i undersøgelsen. Vi anbefaler mulighed for grundig undersøgelse af erkendelsesmuligheder hos forældrene. Vores erfaring er at dette giver mulighed for bedre samarbejde med forældrene omkring børnene i fremtiden.

Vision Elbjerg har erfaring med forældreevneundersøgelser af familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Opgavens indhold og timeforbrug varierer alt efter opgaven. Alle undersøgelser er individuelle opbygget ud fra familiens sammensætning og problematikker samt efter kommunens behov.

Ved nyfødte børn

Vision Elbjerg tager hensyn til sikring af barnets udvikling i undersøgelsesperioden. Således anbefaler vi, at forældrekompetenceundersøgelser i barnets tilknytningsperiode foregår i tæt samarbejde med relevante faggrupper omkring sikring af barnets trivsel og udvikling undervejs.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelse - Forældreevneundersøgelse - Forældreundersøgelse - Vision Elbjerg - Center for Familier

Undersøgelse og afklaring af forældreskab.

Undersøgelsen afsluttes med en rapport.

En forældrekompetenceundersøgelse indeholder interviews,  relevante test ( som  RIAS, Rorschach, PPT, MCMI, PSI), samspilsobservationer, vurdering og konklusion.

Vision Elbjerg gennemfører forældreundersøgelser i team for at sikre stor faglighed i undersøgelsen. Vi anbefaler mulighed for grundig undersøgelse af erkendelsesmuligheder hos forældrene. Vores erfaring er at dette giver mulighed for bedre samarbejde med forældrene omkring børnene i fremtiden.

Vision Elbjerg har erfaring med forældreevneundersøgelser af familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Opgavens indhold og timeforbrug varierer alt efter opgaven. Alle undersøgelser er individuelle opbygget ud fra familiens sammensætning og problematikker samt efter kommunens behov.

Ved nyfødte børn

Vision Elbjerg tager hensyn til sikring af barnets udvikling i undersøgelsesperioden. Således anbefaler vi, at forældrekompetenceundersøgelser i barnets tilknytningsperiode foregår i tæt samarbejde med relevante faggrupper omkring sikring af barnets trivsel og udvikling undervejs.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening

Forældrekompetence
-undersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelse - Forældreevneundersøgelse - Forældreundersøgelse - Vision Elbjerg - Center for Familier

Undersøgelse og afklaring af forældreskab.

Undersøgelsen afsluttes med en rapport.

En forældrekompetenceundersøgelse indeholder interviews,  relevante test ( som  RIAS, Rorschach, PPT, MCMI, PSI), samspilsobservationer, vurdering og konklusion.

Vision Elbjerg gennemfører forældreundersøgelser i team for at sikre stor faglighed i undersøgelsen. Vi anbefaler mulighed for grundig undersøgelse af erkendelsesmuligheder hos forældrene. Vores erfaring er at dette giver mulighed for bedre samarbejde med forældrene omkring børnene i fremtiden.

Vision Elbjerg har erfaring med forældreevneundersøgelser af familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Opgavens indhold og timeforbrug varierer alt efter opgaven. Alle undersøgelser er individuelle opbygget ud fra familiens sammensætning og problematikker samt efter kommunens behov.

Ved nyfødte børn

Vision Elbjerg tager hensyn til sikring af barnets udvikling i undersøgelsesperioden. Således anbefaler vi, at forældrekompetenceundersøgelser i barnets tilknytningsperiode foregår i tæt samarbejde med relevante faggrupper omkring sikring af barnets trivsel og udvikling undervejs.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening