Forældrekompetenceundersøgelser
af forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Forældrekompetenceundersøgelse af forældre med etnisk minoritetsbaggrund - Forældreevneundersøgelse - Forældreundersøgelse - Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser i familier med etnisk minoritetsbaggrund kræver et særligt indblik i, hvilke problematikker, der knytter sig til kulturelle forskelle, og hvilke problemstillinger, der knytter sig til generelle vanskeligheder i forældrerollen.

For hvordan håndterer vi målgruppens tendens til tabuisering af f.eks. psykiske vanskeligheder og følelsesmæssige problematikker? Hvordan håndterer vi, at tillid og mistillid kan have et kulturelt aspekt i undersøgelsesarbejdet? Og hvad betyder det for hele samarbejdet, hvis vi skal kommunikere gennem tolk?

Kurset giver deltagerne kendskab til, hvordan vi som fagpersoner skelner mellem kulturelt betingede vanskeligheder og mentaliseringsbetingede vanskeligheder hos forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Vi undersøger forskellen på god, dårlig og pseudomentalisering, og vi kigger desuden på børnenes særlige signaler på mistrivsel med henblik på at kunne skabe dialog med forældrene.

Kursets indhold:

 • Hvordan vurderer vi om forældrenes udfordringer er kulturelt betingede eller bunder i mentaliseringsvanskeligheder?
 • Hvordan forholder vi os til og bruger tolken bedst muligt, så kontakten og samarbejdet skabes og bevares?
 • Bateman og Fonagys mentaliseringsbaserede terapi og Haldor Øvreeides metodiske tilgang i forbindelse med at tale med børn i svære livssituationer trods kulturelle forskelle.
 • Hvordan formidler vi krav til forældre i forhold til holdningsændring i børneopdragelsen samt i forhold til indsigt i og erkendelser af egne vanskeligheder.


Målgruppe: 
Kurset er målrettet familierådgivere, -behandlere, -konsulenter, specialpædagoger, psykologer og andre fagpersoner, der arbejder med vurdering af forældreskab hos familier med anden etnisk baggrund end dansk.

Undervisere: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing og Cand.psych. Lotte Abrahams

Pris 11.800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Forældrekompetenceundersøgelser
af forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Forældrekompetenceundersøgelse af forældre med etnisk minoritetsbaggrund - Forældreevneundersøgelse - Forældreundersøgelse - Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser i familier med etnisk minoritetsbaggrund kræver et særligt indblik i, hvilke problematikker, der knytter sig til kulturelle forskelle, og hvilke problemstillinger, der knytter sig til generelle vanskeligheder i forældrerollen.

For hvordan håndterer vi målgruppens tendens til tabuisering af f.eks. psykiske vanskeligheder og følelsesmæssige problematikker? Hvordan håndterer vi, at tillid og mistillid kan have et kulturelt aspekt i undersøgelsesarbejdet? Og hvad betyder det for hele samarbejdet, hvis vi skal kommunikere gennem tolk?

Kurset giver deltagerne kendskab til, hvordan vi som fagpersoner skelner mellem kulturelt betingede vanskeligheder og mentaliseringsbetingede vanskeligheder hos forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Vi undersøger forskellen på god, dårlig og pseudomentalisering, og vi kigger desuden på børnenes særlige signaler på mistrivsel med henblik på at kunne skabe dialog med forældrene.

Kursets indhold:

 • Hvordan vurderer vi om forældrenes udfordringer er kulturelt betingede eller bunder i mentaliseringsvanskeligheder?
 • Hvordan forholder vi os til og bruger tolken bedst muligt, så kontakten og samarbejdet skabes og bevares?
 • Bateman og Fonagys mentaliseringsbaserede terapi og Haldor Øvreeides metodiske tilgang i forbindelse med at tale med børn i svære livssituationer trods kulturelle forskelle.
 • Hvordan formidler vi krav til forældre i forhold til holdningsændring i børneopdragelsen samt i forhold til indsigt i og erkendelser af egne vanskeligheder.


Målgruppe: 
Kurset er målrettet familierådgivere, -behandlere, -konsulenter, specialpædagoger, psykologer og andre fagpersoner, der arbejder med vurdering af forældreskab hos familier med anden etnisk baggrund end dansk.

Undervisere: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing og Cand.psych. Lotte Abrahams

Pris 11.800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening

Forældrekompetence
-undersøgelser
af forældre med etnisk
minoritetsbaggrund

Forældrekompetenceundersøgelse af forældre med etnisk minoritetsbaggrund - Forældreevneundersøgelse - Forældreundersøgelse - Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser i familier med etnisk minoritetsbaggrund kræver et særligt indblik i, hvilke problematikker, der knytter sig til kulturelle forskelle, og hvilke problemstillinger, der knytter sig til generelle vanskeligheder i forældrerollen.

For hvordan håndterer vi målgruppens tendens til tabuisering af f.eks. psykiske vanskeligheder og følelsesmæssige problematikker? Hvordan håndterer vi, at tillid og mistillid kan have et kulturelt aspekt i undersøgelsesarbejdet? Og hvad betyder det for hele samarbejdet, hvis vi skal kommunikere gennem tolk?

Kurset giver deltagerne kendskab til, hvordan vi som fagpersoner skelner mellem kulturelt betingede vanskeligheder og mentaliseringsbetingede vanskeligheder hos forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Vi undersøger forskellen på god, dårlig og pseudomentalisering, og vi kigger desuden på børnenes særlige signaler på mistrivsel med henblik på at kunne skabe dialog med forældrene.

Kursets indhold:

 • Hvordan vurderer vi om forældrenes udfordringer er kulturelt betingede eller bunder i mentaliseringsvanskeligheder?
 • Hvordan forholder vi os til og bruger tolken bedst muligt, så kontakten og samarbejdet skabes og bevares?
 • Bateman og Fonagys mentaliseringsbaserede terapi og Haldor Øvreeides metodiske tilgang i forbindelse med at tale med børn i svære livssituationer trods kulturelle forskelle.
 • Hvordan formidler vi krav til forældre i forhold til holdningsændring i børneopdragelsen samt i forhold til indsigt i og erkendelser af egne vanskeligheder.


Målgruppe: 
Kurset er målrettet familierådgivere, -behandlere, -konsulenter, specialpædagoger, psykologer og andre fagpersoner, der arbejder med vurdering af forældreskab hos familier med anden etnisk baggrund end dansk.

Undervisere: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing og Cand.psych. Lotte Abrahams

Pris 11.800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening