Forældrekompetenceundersøgelser i team
erkendelsesprocesser, udviklingsmuligheder og samarbejdskoordinering

Forældrekompetenceundersøgelser i Team - Forældreevneundersøgelse, forældreundersøgelser kursus ved Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

En forældrekompetenceundersøgelse indeholder for det første en vurdering af forældrenes iboende kapaciteter (kognitivt, emotionelt og personlighedsmæssigt). For det andet indeholder undersøgelsen en vurdering af samspillet mellem forældre og barn og for det tredje en vurdering af barnets trivsel i familien. Desuden tages udviklingsmuligheder i betragtning. Kan forældrene hurtigt nok udvikle tilstrækkelig modenhed i forældrerollen til at sikre barnets fortsatte trivsel?

Kompleksiteten i undersøgelsesarbejdet kræver flere faglige fokusområder.

Teamsamarbejde er nøgleordet, hvis alle aspekter i undersøgelsen skal belyses tilstrækkeligt, og forældrene samtidig skal have mulighed for at genkende sig selv i undersøgelsesresultatet. Forældrekompetenceundersøgelser lavet i tværfagligt team giver i højere grad mulighed for, at der efterfølgende kan arbejdes med eventuelle udviklingsmuligheder hos forældrene.

Med udgangspunkt i mange års erfaring med teamsamarbejde på tværs af faggrupper tager vi på denne spændende kursusdag fat på fordele, udfordringer og muligheder i forhold til at flette forskellige fagligheder og kompetencer ind i arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser.

Det teoretiske udgangspunkt er Bateman og Fonagys mentaliseringsbegreb samt Haldor Øvreeides metodiske tilgang i forhold til at tale med børn i svære livssituationer.

Kursets indhold:

 • Hvordan strukturerer vi i praksis forældrekompetenceundersøgelser i et team?
 • Hvem er hovedansvarlig i teamet, hvilke fagpersoner kan indgå, og hvordan fordeles opgaverne?
 • Hvordan bygger vi videre på hinandens fagligheder?
 • Hvordan sikre vi identificering af pseudomentalisering gennem teamsamarbejde?
 • Hvordan taler vi med forældrene, så de oplever tillid til og tryghed ved teamsamarbejdet?
 • Hvilke praktiske elementer skal vi have styr på – herunder skriftligt arbejde i teamet og teammøder?


Målgruppe: 
Kurset er målrettet fagpersoner, der arbejder med vurdering af forældrekompetence – herunder familieinstitutioner, psykologer, familieterapeuter, familierådgivere, sagsbehandlere m.m.

Undervisere: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing og Cand.psych. Lotte Abrahams eller Cand.psych. Lotte Nichols

Pris 11.900.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Forældrekompetenceundersøgelser i team
erkendelsesprocesser, udviklingsmuligheder og samarbejdskoordinering

Forældrekompetenceundersøgelser i Team - Forældreevneundersøgelse, forældreundersøgelser kursus ved Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

En forældrekompetenceundersøgelse indeholder for det første en vurdering af forældrenes iboende kapaciteter (kognitivt, emotionelt og personlighedsmæssigt). For det andet indeholder undersøgelsen en vurdering af samspillet mellem forældre og barn og for det tredje en vurdering af barnets trivsel i familien. Desuden tages udviklingsmuligheder i betragtning. Kan forældrene hurtigt nok udvikle tilstrækkelig modenhed i forældrerollen til at sikre barnets fortsatte trivsel?

Kompleksiteten i undersøgelsesarbejdet kræver flere faglige fokusområder.

Teamsamarbejde er nøgleordet, hvis alle aspekter i undersøgelsen skal belyses tilstrækkeligt, og forældrene samtidig skal have mulighed for at genkende sig selv i undersøgelsesresultatet. Forældrekompetenceundersøgelser lavet i tværfagligt team giver i højere grad mulighed for, at der efterfølgende kan arbejdes med eventuelle udviklingsmuligheder hos forældrene.

Med udgangspunkt i mange års erfaring med teamsamarbejde på tværs af faggrupper tager vi på denne spændende kursusdag fat på fordele, udfordringer og muligheder i forhold til at flette forskellige fagligheder og kompetencer ind i arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser.

Det teoretiske udgangspunkt er Bateman og Fonagys mentaliseringsbegreb samt Haldor Øvreeides metodiske tilgang i forhold til at tale med børn i svære livssituationer.

Kursets indhold:

 • Hvordan strukturerer vi i praksis forældrekompetenceundersøgelser i et team?
 • Hvem er hovedansvarlig i teamet, hvilke fagpersoner kan indgå, og hvordan fordeles opgaverne?
 • Hvordan bygger vi videre på hinandens fagligheder?
 • Hvordan sikre vi identificering af pseudomentalisering gennem teamsamarbejde?
 • Hvordan taler vi med forældrene, så de oplever tillid til og tryghed ved teamsamarbejdet?
 • Hvilke praktiske elementer skal vi have styr på – herunder skriftligt arbejde i teamet og teammøder?


Målgruppe: 
Kurset er målrettet fagpersoner, der arbejder med vurdering af forældrekompetence – herunder familieinstitutioner, psykologer, familieterapeuter, familierådgivere, sagsbehandlere m.m.

Undervisere: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing og Cand.psych. Lotte Abrahams eller Cand.psych. Lotte Nichols

Pris 11.900.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening

Forældrekompetence
-undersøgelser i team

erkendelsesprocesser, udviklingsmuligheder og samarbejdskoordinering

Forældrekompetenceundersøgelser i Team - Forældreevneundersøgelse, forældreundersøgelser kursus ved Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

En forældrekompetenceundersøgelse indeholder for det første en vurdering af forældrenes iboende kapaciteter (kognitivt, emotionelt og personlighedsmæssigt). For det andet indeholder undersøgelsen en vurdering af samspillet mellem forældre og barn og for det tredje en vurdering af barnets trivsel i familien. Desuden tages udviklingsmuligheder i betragtning. Kan forældrene hurtigt nok udvikle tilstrækkelig modenhed i forældrerollen til at sikre barnets fortsatte trivsel?

Kompleksiteten i undersøgelsesarbejdet kræver flere faglige fokusområder.

Teamsamarbejde er nøgleordet, hvis alle aspekter i undersøgelsen skal belyses tilstrækkeligt, og forældrene samtidig skal have mulighed for at genkende sig selv i undersøgelsesresultatet. Forældrekompetenceundersøgelser lavet i tværfagligt team giver i højere grad mulighed for, at der efterfølgende kan arbejdes med eventuelle udviklingsmuligheder hos forældrene.

Med udgangspunkt i mange års erfaring med teamsamarbejde på tværs af faggrupper tager vi på denne spændende kursusdag fat på fordele, udfordringer og muligheder i forhold til at flette forskellige fagligheder og kompetencer ind i arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser.

Det teoretiske udgangspunkt er Bateman og Fonagys mentaliseringsbegreb samt Haldor Øvreeides metodiske tilgang i forhold til at tale med børn i svære livssituationer.

Kursets indhold:

 • Hvordan strukturerer vi i praksis forældrekompetenceundersøgelser i et team?
 • Hvem er hovedansvarlig i teamet, hvilke fagpersoner kan indgå, og hvordan fordeles opgaverne?
 • Hvordan bygger vi videre på hinandens fagligheder?
 • Hvordan sikre vi identificering af pseudomentalisering gennem teamsamarbejde?
 • Hvordan taler vi med forældrene, så de oplever tillid til og tryghed ved teamsamarbejdet?
 • Hvilke praktiske elementer skal vi have styr på – herunder skriftligt arbejde i teamet og teammøder?


Målgruppe: 
Kurset er målrettet fagpersoner, der arbejder med vurdering af forældrekompetence – herunder familieinstitutioner, psykologer, familieterapeuter, familierådgivere, sagsbehandlere m.m.

Undervisere: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing og Cand.psych. Lotte Abrahams eller Cand.psych. Lotte Nichols

Pris 11.900.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening