Vision Elbjerg

Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn - Mestring gennem relation

Vision Elbjerg tilbyder ambulant familiebehandling, overvåget eller støttet samvær samt behandlingsforløb til forældre med psykosociale vanskeligheder.

Vision Elbjerg er også et tilbud om kompetenceudvikling i form af kurser, træningsdage og supervision til fagpersonale, der arbejder med børn i risiko eller unge / voksne med særlige behov. 

Vision Elbjerg tilbyder udvikling med udgangspunkt i det relationelle møde mellem mennesker.

Vores koncept bygger på mere end 20 års erfaring i relationel, eksistentiel og mentaliseringsbaseret tilgang i udviklingsarbejde.

Vi har særlig erfaring med forældre med relationsvanskeligheder, personlighedsforstyrrelser og etnisk minoritetsbaggrund samt med afklaring af dårlig mentaliseringsevne og pseudomentalisering.

Vision Elbjerg er dannet ud fra erfaring med komplicerede familieopgaver og forældrekompetenceundersøgelser på opholdsstedet Elbjerghus og vores dygtige team har alle været tilknyttet dertil, og er således særligt erfarne i familierelationer og i at samarbejde med familiernes samarbejdspartnere.

Vores metode er relationel, eksistentiel og mentaliseringsbaseret.

Gennem en ærlighed omkring den enkelte persons følelsesmæssige vanskeligheder og adfærd, hvor personen får indblik i egen andel i relationer, skabes erkendelsesprocesser og begyndende indsigt i egne personligheds- og følelsesmæssige vanskeligheder.
Effekten af metoden er, at der skabes grundlag for motivation til udvikling, som herefter vil afspejles i de eksistentielle valg.

Vi tilbyder fagpersonlig supervision som en træning i den mentaliseringbaserede metode.

Vores team er sammensat af flere faggrupper og specialviden.

  • Psykologer, med specialviden i relationel og mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrelser. De har særlig erfaring med undersøgelse og afklaring af ressourcer, vanskeligheder samt udviklingsmuligheder i forældreskab.
  • Psyko- & Familieterapeut MPF, med specialviden i mellemmenneskelige relationer og relationel behandling af personlighedsforstyrrede.
  • Bodynamic analytiker MPF, med specialviden i den personlige autentiske relation samt stor erfaring i arbejdet med personer med PTSD og chok/traume.

Vores vision er at udbrede vores erfaringer for udviklingsmuligheder hos voksne og børn med tilknytnings- og relationsvanskeligheder samt følelsesmæssige vanskeligheder og er tilrettet både det enkelte menneske og de professionelle, der skal støtte og behandle sårbare børn og voksne.

Derudover tilbyder vi i Center for Familier vores erfaringer til personer, par og familier, der måtte have behov for undervisning og vejledning i forældreskab samt erkendelser, bearbejdning og udvikling af personlige følelsesmæssige og traumatiske oplevelser.

Vision Elbjerg og Center for Familier har adresse i naturskønne omgivelser i Kattrup, syd for Aarhus og nord for Horsens.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Vision Elbjerg

Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn - Mestring gennem relation

Vision Elbjerg tilbyder ambulant familiebehandling, overvåget eller støttet samvær samt behandlingsforløb til forældre med psykosociale vanskeligheder.

Vision Elbjerg er også et tilbud om kompetenceudvikling i form af kurser, træningsdage og supervision til fagpersonale, der arbejder med børn i risiko eller unge / voksne med særlige behov. 

Vision Elbjerg tilbyder udvikling med udgangspunkt i det relationelle møde mellem mennesker.

Vores koncept bygger på mere end 20 års erfaring i relationel, eksistentiel og mentaliseringsbaseret tilgang i udviklingsarbejde.

Vi har særlig erfaring med forældre med relationsvanskeligheder, personlighedsforstyrrelser og etnisk minoritetsbaggrund samt med afklaring af dårlig mentaliseringsevne og pseudomentalisering.

Vision Elbjerg er dannet ud fra erfaring med komplicerede familieopgaver og afklaringsforløb på opholdsstedet Elbjerghus og vores dygtige team har alle været tilknyttet dertil, og er således særligt erfarne i familierelationer og i at samarbejde med familiernes samarbejdspartnere.

Vores metode er relationel, eksistentiel og mentaliseringsbaseret.

Gennem en ærlighed omkring den enkelte persons følelsesmæssige vanskeligheder og adfærd, hvor personen får indblik i egen andel i relationer, skabes erkendelsesprocesser og begyndende indsigt i egne personligheds- og følelsesmæssige vanskeligheder.
Effekten af metoden er, at der skabes grundlag for motivation til udvikling, som herefter vil afspejles i de eksistentielle valg.

Vi tilbyder fagpersonlig supervision som en træning i den mentaliseringbaserede metode.

Vores team er sammensat af flere faggrupper og specialviden.

  • Psykologer, med specialviden i relationel og mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrelser. De har særlig erfaring med undersøgelse og afklaring af ressourcer, vanskeligheder samt udviklingsmuligheder i forældreskab.
  • Psyko- & Familieterapeut MPF, med specialviden i mellemmenneskelige relationer og relationel behandling af personlighedsforstyrrede.
  • Bodynamic analytiker MPF, med specialviden i den personlige autentiske relation samt stor erfaring i arbejdet med personer med PTSD og chok/traume.

Vores vision er at udbrede vores erfaringer for udviklingsmuligheder hos voksne og børn med tilknytnings- og relationsvanskeligheder samt følelsesmæssige vanskeligheder og er tilrettet både det enkelte menneske og de professionelle, der skal støtte og behandle sårbare børn og voksne.

Derudover tilbyder vi i Center for Familier vores erfaringer til personer, par og familier, der måtte have behov for undervisning og vejledning i forældreskab samt erkendelser, bearbejdning og udvikling af personlige følelsesmæssige og traumatiske oplevelser.

Vision Elbjerg og Center for Familier har adresse i naturskønne omgivelser i Kattrup, syd for Aarhus og nord for Horsens.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening