Ambulant familiebehandling

Ambulant familiebehandling ved Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Ambulant familiebehandling tilbydes kommuner, der har brug for en indsat i familier, hvor børnenes trivsel og udvikling er truet. 

Teamet har opnået gode resultater i arbejdet med familiebehandling i komplekse familiesager. Vores fokus har været på samarbejdet med forældre med personlighedsforstyrrelser og mentaliseringsvanskeligheder.

Børn anbringes ofte på baggrund af forældres følelsesmæssige vanskeligheder, hvor udviklingsmuligheder kan tage lang tid. Mange børn har derfor udsigt til lange anbringelser. Ambulant familiebehandling kan være relevant som alternativ til anbringelser. Professionelle “medforældre” kan supplere med tiltag, der kan kompensere for forældres vanskeligheder med følelsesmæssig forståelse og tilgang til barnet.

Vision Elbjerg tilretter tilbuddet efter kommunens behov eller hjælper med at afklare behovet.

En forældrekompetenceundersøgelse har eventuelt vist udviklingsmuligheder, der bør undersøgelses nærmere sideløbende med støtteforanstaltninger eller der er vurderet  støtte til familien under en igangværende afklaring og undersøgelse af familien ressourcer og vanskeligheder.

Vores medarbejdere har særlig erfaring i arbejdet med forældre med lav mentaliseringsevne og i at afklare pseudomentalisering, hvor samarbejdet tilsyneladende fungere, men hvor forandringerne udebliver.

Vision Elbjerg har grundig erfaring med vurdering af indsatsen som helhed med fokus på børnenes trivsel og udvikling som den afgørende faktor for, om støtten er den optimale for familien.

Eksempel på familiebehandling kunne være:

  • Parret modtager familierådgivning og støtte i hjemmet, med formål at hjælpe til afklaring af ubevidste relationelle problemstillinger og med observationsmuligheder for børnenes trivsel og udvikling sammen med forældrene. Indsatsen indeholder kontrolfunktion af børnenes trivsel.

Derudover forældre og par samtaler 1 gang ugentligt med fokus på:

  • Udvikling af forældrene i forhold til forældreskab. Herunder vejledning og rådgivning i forhold til børnenes udviklingstrin og særlige behov.
  • Vision Elbjerg anbefaler fokus på erkendelser af forældrenes egne vanskeligheder og en terapeutisk tilgang for udvikling af mentaliseringsevne og kommunikationsmuligheder omkring følelser.
  • Udvikling af forældrenes parforhold og samarbejde i forældreskab. Det anbefales desuden, at observationerne i hjemmet tages op i parsamtalerne i et udviklende perspektiv.

Vision Elbjerg tilbyder at samarbejde med daginstitutioner, sundhedsplejersker, aflastningsfamilier og andre fagpersoner rundt om børnene.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Ambulant familiebehandling

Ambulant familiebehandling ved Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Ambulant familiebehandling tilbydes kommuner, der har brug for en indsat i familier, hvor børnenes trivsel og udvikling er truet. 

Teamet har opnået gode resultater i arbejdet med familiebehandling i komplekse familiesager. Vores fokus har været på samarbejdet med forældre med personlighedsforstyrrelser og mentaliseringsvanskeligheder.

Børn anbringes ofte på baggrund af forældres følelsesmæssige vanskeligheder, hvor udviklingsmuligheder kan tage lang tid. Mange børn har derfor udsigt til lange anbringelser. Ambulant familiebehandling kan være relevant som alternativ til anbringelser. Professionelle “medforældre” kan supplere med tiltag, der kan kompensere for forældres vanskeligheder med følelsesmæssig forståelse og tilgang til barnet.

Vision Elbjerg tilretter tilbuddet efter kommunens behov eller hjælper med at afklare behovet.

En forældrekompetenceundersøgelse har eventuelt vist udviklingsmuligheder, der bør undersøgelses nærmere sideløbende med støtteforanstaltninger eller der er vurderet  støtte til familien under en igangværende afklaring og undersøgelse af familien ressourcer og vanskeligheder.

Vores medarbejdere har særlig erfaring i arbejdet med forældre med lav mentaliseringsevne og i at afklare pseudomentalisering, hvor samarbejdet tilsyneladende fungere, men hvor forandringerne udebliver.

Vision Elbjerg har grundig erfaring med vurdering af indsatsen som helhed med fokus på børnenes trivsel og udvikling som den afgørende faktor for, om støtten er den optimale for familien.

Eksempel på familiebehandling kunne være:

  • Parret modtager familierådgivning og støtte i hjemmet, med formål at hjælpe til afklaring af ubevidste relationelle problemstillinger og med observationsmuligheder for børnenes trivsel og udvikling sammen med forældrene. Indsatsen indeholder kontrolfunktion af børnenes trivsel.

Derudover forældre og par samtaler 1 gang ugentligt med fokus på:

  • Udvikling af forældrene i forhold til forældreskab. Herunder vejledning og rådgivning i forhold til børnenes udviklingstrin og særlige behov.
  • Vision Elbjerg anbefaler fokus på erkendelser af forældrenes egne vanskeligheder og en terapeutisk tilgang for udvikling af mentaliseringsevne og kommunikationsmuligheder omkring følelser.
  • Udvikling af forældrenes parforhold og samarbejde i forældreskab. Det anbefales desuden, at observationerne i hjemmet tages op i parsamtalerne i et udviklende perspektiv.

Vision Elbjerg tilbyder at samarbejde med daginstitutioner, sundhedsplejersker, aflastningsfamilier og andre fagpersoner rundt om børnene.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening