Skilsmissebørn

Skilsmissebørn og unge - Center for Familier - Vision Elbjerg

Skilsmissefamilier vil ofte opleve at børnene reagerer på forskellig vis.

Nogle børn reagerer mest i tiden lige omkring skilsmissen og de fleste børn kommer med støtte fra deres forældre hurtigt i gang med et dejligt liv som skilsmissebarn. Andre børn reagerer måske senere og i længere tid og kan være svær at støtte, fordi signalerne bliver utydelige.

Er der konflikt mellem mor og far kan børn reagere både med ligegyldighed, udadreagerende adfærd, sorg, tristhed, med afstandtagen til den ene forælder eller være for meget optaget af den anden forældre.

Alle børn er glade for deres forældre. Nogle gange, hvis forældre selv er i krise eller i svære følelsesmæssige situationer, kan det være svært for børnene at have en god relation til den ene eller begge forældre.

Ved skilsmisse kommer forældre nogle gange til at opleve, at barnet ikke vil på besøg eller at den anden forældre mener, at barnet ikke vil på besøg. Det kan være svært som forældre at tolke sit barns signaler. Børn kommunikerer igennem adfærd. De har helt naturligt ikke så mange ord for de indre følelsesmæssige oplevelser og ydre stemninger, de oplever.

Det kan være frygteligt svært at være den forælder, der bliver valgt fra. Der opstår ofte vrede mon eks’en. Den anden forælder kan typisk opfatte barnets udtalelser som ægte eller ønsker måske, at barnet ikke skal se den anden forælder.

Det er helt naturligt, at det kan være nødvendigt med professionel støtte til at gennemskue sit barns adfærd i perioder, hvor man som forældre selv er følelsesmæssigt påvirket.

Bopælssager og forældremyndighedssager er opslidende. Den nødvendige juridiske støtte gør nogle gange, at den følelsesmæssige støtte må vente eller glemmes.

Center for Familier har bred erfaring i de følelsesmæssige reaktioner ved skilsmissesager og i børns reaktioner ved skilsmisse og konflikter.

Bestil tid via vores online booking
Kontakt os via vores online chat eller ring 23 98 31 32

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Skilsmissebørn

Skilsmissebørn og unge - Center for Familier - Vision Elbjerg

Skilsmissefamilier vil ofte opleve at børnene reagerer på forskellig vis.

Nogle børn reagerer mest i tiden lige omkring skilsmissen og de fleste børn kommer med støtte fra deres forældre hurtigt i gang med et dejligt liv som skilsmissebarn. Andre børn reagerer måske senere og i længere tid og kan være svær at støtte, fordi signalerne bliver utydelige.

Er der konflikt mellem mor og far kan børn reagere både med ligegyldighed, udadreagerende adfærd, sorg, tristhed, med afstandtagen til den ene forælder eller være for meget optaget af den anden forældre.

Alle børn er glade for deres forældre. Nogle gange hvis forældre selv er i krise eller i svære følelsesmæssige situationer andre adfærd, kan det være svært for børnene at have en god relation til den ene eller begge forældre.

Ved skilsmisse kommer forældre nogle gange til at opleve, at barnet ikke vil på besøg eller at den anden forældre mener, at barnet ikke vil på besøg. Det kan være svært som forældre at tolke sit barns signaler. Børn kommunikerer igennem adfærd. De har helt naturligt ikke så mange ord for de indre følelsesmæssige oplevelser og ydre stemninger, de oplever.

Det kan være frygteligt svært at være den forælder, der bliver valgt fra. Der opstår ofte vrede mon eks’en. Den anden forælder kan typisk opfatte barnets udtalelser som ægte eller ønsker måske, at barnet ikke skal se den anden forælder.

Det er helt naturligt, at det kan være nødvendigt med professionel støtte til at gennemskue sit barns adfærd i perioder, hvor man som forældre selv er følelsesmæssigt påvirket.

Bopælssager og forældremyndighedssager er opslidende. Den nødvendige juridiske støtte gør nogle gange, at den følelsesmæssige støtte må vente eller glemmes.

Center for Familier har bred erfaring i de følelsesmæssige reaktioner ved skilsmissesager og i børns reaktioner ved skilsmisse og konflikter.

Bestil tid via vores online booking
Kontakt os via vores online chat eller ring 23 98 31 32

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening