Integration af forældre i Danmark

Integration af indvandrer forældre / anden etnisk baggrund Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Undervisningen er tilrettet kommunernes intergrationstilbud.

Indholdet i undervisningen kurset er målrettet forældre, der har besluttet sig for at bosætte sig i Danmark enten midlertidigt eller fast. Der lægges vægt på, at forældrene får kendskab til Maslows behovspyramide og hvad tryghed for børn omfatter samt, hvordan myndigheder i Danmark bidrager til at sikre børns trivsel og sundhed.

Undervisningen giver desuden forældrene indblik i, hvorfor en demokratisk forældrestil er nødvendig for at deres børn kan indgå på lige fod med danske børn i samfundet. Der lægges op til en dialog med forældrene om, hvilket ansvar der ligger i forældrerollen og hvilke forventninger og krav de vil kunne opleve at der stilles til dem som forældre i det danske samfund.

Undervisningen er blevet til på baggrund af erfaringer med, at målgruppen i mange tilfælde har manglet forståelse for det danske system, og baggrunden for at der har været grebet ind, når der har været bekymring for deres børns trivsel. Det er forventningen, at der med undervisningen kan opnås højere grad af tillid hos forældrene i forhold til eventuelt at skulle modtage støtte til deres børn. Desuden er det forventningen, at der i højere grad vil kunne sikres et konstruktivt samarbejde mellem forældre og fagpersoner omkring familien.

Undervisningen er en tidlig og forebyggende indsats i forhold til forældrenes samarbejde med det etablerede system omkring børnene.

Undervisningen er bygget op af 4 moduler af hver 3 timers varighed.

Undervisningen foregår med tolk og med forældre med samme sprog.

Der vil være oplæg omring fire temaer (et på hvert modul):

1) Tryghed i opvæksten

2) Myndigheder omkring børn i Danmark

3) Demokratisk forældrestil

4) Forældreansvar.

Ud fra oplæg vil der være dialog og der tages udgangspunkt i forældrenes egne oplevelser fra deres hjemland og forventninger til mødet med det danske samfund.

Underviserne har erfaring fra arbejdet med familier med etnisk minoritetsbaggrund omkring forældrekompetenceundersøgelser i døgnregi og familiebehandling ambulant.

Det anbefales, at hver deltager gennemgår alle 4 moduler.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Integration af forældre i Danmark

Integration af indvandrer forældre / anden etnisk baggrund Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Undervisningen er tilrettet kommunernes intergrationstilbud.

Indholdet i undervisningen kurset er målrettet forældre, der har besluttet sig for at bosætte sig i Danmark enten midlertidigt eller fast. Der lægges vægt på, at forældrene får kendskab til Maslows behovspyramide og hvad tryghed for børn omfatter samt, hvordan myndigheder i Danmark bidrager til at sikre børns trivsel og sundhed.

Undervisningen giver desuden forældrene indblik i, hvorfor en demokratisk forældrestil er nødvendig for at deres børn kan indgå på lige fod med danske børn i samfundet. Der lægges op til en dialog med forældrene om, hvilket ansvar der ligger i forældrerollen og hvilke forventninger og krav de vil kunne opleve at der stilles til dem som forældre i det danske samfund.

Undervisningen er blevet til på baggrund af erfaringer med, at målgruppen i mange tilfælde har manglet forståelse for det danske system, og baggrunden for at der har været grebet ind, når der har været bekymring for deres børns trivsel. Det er forventningen, at der med undervisningen kan opnås højere grad af tillid hos forældrene i forhold til eventuelt at skulle modtage støtte til deres børn. Desuden er det forventningen, at der i højere grad vil kunne sikres et konstruktivt samarbejde mellem forældre og fagpersoner omkring familien.

Undervisningen er en tidlig og forebyggende indsats i forhold til forældrenes samarbejde med det etablerede system omkring børnene.

Undervisningen er bygget op af 4 moduler af hver 3 timers varighed.

Undervisningen foregår med tolk og med forældre med samme sprog.

Der vil være oplæg omring fire temaer (et på hvert modul):

1) Tryghed i opvæksten

2) Myndigheder omkring børn i Danmark

3) Demokratisk forældrestil

4) Forældreansvar.

Ud fra oplæg vil der være dialog og der tages udgangspunkt i forældrenes egne oplevelser fra deres hjemland og forventninger til mødet med det danske samfund.

Underviserne har erfaring fra arbejdet med familier med etnisk minoritetsbaggrund omkring forældrekompetenceundersøgelser i døgnregi og familiebehandling ambulant.

Det anbefales, at hver deltager gennemgår alle 4 moduler.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening