Samtaler & Terapi
Individuel, par- og familieterapi

Terapi til Private ved Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Nogle gange opstår der situationer, hvor det at tale med en professionel kan give overblik og muligheder.

Hos Center for Familier kan du henvende dig alene, med din partner eller som familie.

Når livssituationer overvælder os, er det naturligt at miste overblik i en periode. Oplever du, at det er svært at finde tilbage til glæden eller meningen med dit liv, kan vi støtte dig.

Der kan opstå situationer, der ryster os. Pludselige hændelser eller situationer, der forandre livet i en grad, hvor vi oplever at miste fodfæste og føler os alene, fortabt eller trist. Andre hændelser kan gøre os vrede eller usikre i en grad, hvor vi har svært ved at genkende os selv.

Det er naturligt at have behov for støtte i perioder. Mange gange kommer vi igennem kriser, ulykker og livssituationer med støtte fra familie og venner. Andre gange er det godt at tale med en udenforstående, der har erfaring i netop det, du gennemlever lige nu.

I parforhold kan det opleves som om, det ikke kan lykkes at finde den rette. Trods flere forsøg er det som om, det alligevel ender lidt på samme måde hver gang. På Center for Familier kan vi sammen med dig, finde frem til hvad du kan ændre, for at få det parforhold du ønsker dig.

Gennemlever du lige nu en skilsmisse eller har du bekymringer for dit barn i forbindelse med en skilsmisse, kan du opleve helt nye situationer, du ikke have forestillet dig og det kan være svært at vide, hvordan du kommer videre.

Er dine udfordringer af personlig art, vil trapeuten støtte dig i at afklare, erkende og bearbejde de nødvendige temaer, så du kan udvikle nye måder at mestre dit liv på og tage de rette valg for dig.

Som udenlandsdansker kan du have svært ved at få støtte i det land du bor, eller det kan være svært at udtrykke sig om følelser på fremmedsprog. Vi tilbyder online konsultation via Skype, Facetime og Facebook Messenger.

Ved parterapi vil terapeuten støtte jer i at afklare de nødvendige temaer og problematikker. Som par kan det være en udfordring at forstå, hvorfor det opleves som om, I misforstår hinanden eller jeres hensigter ikke opfattes af den anden, som I have tænkt jer. Terapeuten vil guide jer til nye måder at kommunikerer eller handle på, så I kan få mulighed for at opnå den relation, I har tænkt jer.

Er I familie vil terapeuten tage udgangspunkt i de dynamikker, der findes i jeres familie. I vil få støtte til at forstå, hvordan og hvorfor I påvirker hinanden både positivt og uhensigtsmæssigt. Har du bekymringer for dit barns trivsel vil Center for Familier hjælpe dig med at få afklaret dette. Vi vil støtte dig i at forstå de signaler, barnet eventuelt bruger, for at gøre opmærksom på noget han eller hun ikke trives med.

Bestil tid via vores online booking
Kontakt os via vores online chat eller ring 23 98 31 32

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Samtaler & Terapi
Individuel, par- og familieterapi

Terapi til Private ved Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Nogle gange opstår der situationer, hvor det at tale med en professionel kan give overblik og muligheder.

Hos Center for Familier kan du henvende dig alene, med din partner eller som familie.

Når livssituationer overvælder os, er det naturligt at miste overblik i en periode. Oplever du, at det er svært at finde tilbage til glæden eller meningen med dit liv, kan vi støtte dig.

Der kan opstå situationer, der ryster os. Pludselige hændelser eller situationer, der forandre livet i en grad, hvor vi oplever at miste fodfæste og føler os alene, fortabt eller trist. Andre hændelser kan gøre os vrede eller usikre i en grad, hvor vi har svært ved at genkende os selv.

Det er naturligt at have behov for støtte i perioder. Mange gange kommer vi igennem kriser, ulykker og livssituationer med støtte fra familie og venner. Andre gange er det godt at tale med en udenforstående, der har erfaring i netop det, du gennemlever lige nu.

I parforhold kan det opleves som om, det ikke kan lykkes at finde den rette. Trods flere forsøg er det som om, det alligevel ender lidt på samme måde hver gang. På Center for Familier kan vi sammen med dig, finde frem til hvad du kan ændre, for at få det parforhold du ønsker dig.

Gennemlever du lige nu en skilsmisse eller har du bekymringer for dit barn i forbindelse med en skilsmisse, kan du opleve helt nye situationer, du ikke have forestillet dig og det kan være svært at vide, hvordan du kommer videre.

Er dine udfordringer af personlig art, vil trapeuten støtte dig i at afklare, erkende og bearbejde de nødvendige temaer, så du kan udvikle nye måder at mestre dit liv på og tage de rette valg for dig.

Som udenlandsdansker kan du have svært ved at få støtte i det land du bor, eller det kan være svært at udtrykke sig om følelser på fremmedsprog. Vi tilbyder online konsultation via Skype, Facetime og Facebook Messenger.

Ved parterapi vil terapeuten støtte jer i at afklare de nødvendige temaer og problematikker. Som par kan det være en udfordring at forstå, hvorfor det opleves som om, I misforstår hinanden eller jeres hensigter ikke opfattes af den anden, som I have tænkt jer. Terapeuten vil guide jer til nye måder at kommunikerer eller handle på, så I kan få mulighed for at opnå den relation, I har tænkt jer.

Er I familie vil terapeuten tage udgangspunkt i de dynamikker, der findes i jeres familie. I vil få støtte til at forstå, hvordan og hvorfor I påvirker hinanden både positivt og uhensigtsmæssigt. Har du bekymringer for dit barns trivsel vil Center for Familier hjælpe dig med at få afklaret dette. Vi vil støtte dig i at forstå de signaler, barnet eventuelt bruger, for at gøre opmærksom på noget han eller hun ikke trives med.

Bestil tid via vores online booking
Kontakt os via vores online chat eller ring 23 98 31 32

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening