Privat Klinik for Forældre med Psykosociale Vanskeligheder

Ambulant behandling af forældre ved Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Klinikken er et supplement til forældre med psykosociale vanskeligheder, hvor henvisende kommune vurdere et intensivt forløb relevant.

Individuelt forløb

En relationel og mentaliseringsbaseret tilgang med formål at styrke forældrens tillid i relationen.

Målet er, at forælderen kan genkende selv i kontakten med andre mennesker og derudfra få mulighed for at ændre sin oplevelse af at blive forstået.

Tilgangen vil give større bevidsthed om, hvad forælderens vanskeligheder betyder for barnets trivsel.

Det individuelle forløb kan desuden have til formål at forberede den enkelte forælder på et gruppeforløb, hvis det vurderes relevant.

Individuelle forløb vil forløbe sideløbende med et gruppeforløb.

Gruppeforløb

Et gruppeforløb med en relationel og mentaliseringsbaseret tilgang med det formål at udvide relationskompetencer.

Målet er at forældrene kan få en mere nuanceret bevidsthed af andre menneskers hensigter og egne måder at agere på sammen med andre.

Derigennem udvikles større bevidsthed om, hvad de følelsesmæssige vanskeligheder betyder for barnet, hvilket giver  nye muligheder for at sikre, at usunde relationsmønstre brydes.

Gravide eller kommende forældre

Har du samarbejde med en borger med omfattende psykosociale vanskeligheder, der planlægger at blive forælder, kan problematikkerne have betydning for barnets trivsel og udvikling.

En forberedelse på erkendelser i forhold til forælderens egne følelsesmæssige vanskeligheder og disses betydning for forældreskab kan have betydning for familiens støttemuligheder omkring det nyfødte barn.

Terapien er individuel og vil tage udgangspunkt i det kommende forældreskab.

Forløbet skærper bevidstheden omkring de følelsesmæssige og sociale vanskeligheder og hvilken betydning de har for tilknytningsevnen. Der vil være fokus på hvilke muligheder, der er for støtte og ressourcefordeling forældrene imellem eller i netværket. En eventuel partner anbefales at deltage.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Privat Klinik for Forældre
med Psykosociale Vanskeligheder

Ambulant behandling af forældre ved Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Klinikken er et supplement til forældre med psykosociale vanskeligheder, hvor henvisende kommune vurdere et intensivt forløb relevant.

Individuelt forløb

En relationel og mentaliseringsbaseret tilgang med formål at styrke forældrens tillid i relationen.

Målet er, at forælderen kan genkende selv i kontakten med andre mennesker og derudfra få mulighed for at ændre sin oplevelse af at blive forstået.

Tilgangen vil give større bevidsthed om, hvad forælderens vanskeligheder betyder for barnets trivsel.

Det individuelle forløb kan desuden have til formål at forberede den enkelte forælder på et gruppeforløb, hvis det vurderes relevant.

Individuelle forløb vil forløbe sideløbende med et gruppeforløb.

Gruppeforløb

Et gruppeforløb med en relationel og mentaliseringsbaseret tilgang med det formål at udvide relationskompetencer.

Målet er at forældrene kan få en mere nuanceret bevidsthed af andre menneskers hensigter og egne måder at agere på sammen med andre.

Derigennem udvikles større bevidsthed om, hvad de følelsesmæssige vanskeligheder betyder for barnet, hvilket giver  nye muligheder for at sikre, at usunde relationsmønstre brydes.

Gravide eller kommende forældre

Har du samarbejde med en borger med omfattende psykosociale vanskeligheder, der planlægger at blive forælder, kan problematikkerne have betydning for barnets trivsel og udvikling.

En forberedelse på erkendelser i forhold til forælderens egne følelsesmæssige vanskeligheder og disses betydning for forældreskab kan have betydning for familiens støttemuligheder omkring det nyfødte barn.

Terapien er individuel og vil tage udgangspunkt i det kommende forældreskab.

Forløbet skærper bevidstheden omkring de følelsesmæssige og sociale vanskeligheder og hvilken betydning de har for tilknytningsevnen. Der vil være fokus på hvilke muligheder, der er for støtte og ressourcefordeling forældrene imellem eller i netværket. En eventuel partner anbefales at deltage.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening

Privat Klinik for Forældre med Psykosociale Vanskeligheder

Ambulant behandling af forældre ved Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Klinikken er et supplement til forældre med psykosociale vanskeligheder, hvor henvisende kommune vurdere et intensivt forløb relevant.

Individuelt forløb

En relationel og mentaliseringsbaseret tilgang med formål at styrke forældrens tillid i relationen.

Målet er, at forælderen kan genkende selv i kontakten med andre mennesker og derudfra få mulighed for at ændre sin oplevelse af at blive forstået.

Tilgangen vil give større bevidsthed om, hvad forælderens vanskeligheder betyder for barnets trivsel.

Det individuelle forløb kan desuden have til formål at forberede den enkelte forælder på et gruppeforløb, hvis det vurderes relevant.

Individuelle forløb vil forløbe sideløbende med et gruppeforløb.

Gruppeforløb

Et gruppeforløb med en relationel og mentaliseringsbaseret tilgang med det formål at udvide relationskompetencer.

Målet er at forældrene kan få en mere nuanceret bevidsthed af andre menneskers hensigter og egne måder at agere på sammen med andre.

Derigennem udvikles større bevidsthed om, hvad de følelsesmæssige vanskeligheder betyder for barnet, hvilket giver  nye muligheder for at sikre, at usunde relationsmønstre brydes.

Gravide eller kommende forældre

Har du samarbejde med en borger med omfattende psykosociale vanskeligheder, der planlægger at blive forælder, kan problematikkerne have betydning for barnets trivsel og udvikling.

En forberedelse på erkendelser i forhold til forælderens egne følelsesmæssige vanskeligheder og disses betydning for forældreskab kan have betydning for familiens støttemuligheder omkring det nyfødte barn.

Terapien er individuel og vil tage udgangspunkt i det kommende forældreskab.

Forløbet skærper bevidstheden omkring de følelsesmæssige og sociale vanskeligheder og hvilken betydning de har for tilknytningsevnen. Der vil være fokus på hvilke muligheder, der er for støtte og ressourcefordeling forældrene imellem eller i netværket. En eventuel partner anbefales at deltage.

For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening