Børn & Unge

Center for Familier - Vejledning til forældre, familieterapi, rådgivning, støtte, terapi, parterapi, familierådgivning.

Børn & unge kan være sårbare i perioder eller mere generelt.
Som forælder eller netværk kan du have bekymringer for et barn.

Børn og unge kan have egne iboende vanskeligheder, der gør, at de kan have svært ved sociale situationer eller dagligdagen i børnehave og skole. De kan reagerer på livskriser, familiekriser, forandringer og have bekymringer for deres forældre eller søskende.

Børn og unge har ikke mange ord for deres indre fornemmelser eller de stemninger, de oplever. De vil ofte udtrykke sig gennem handlinger, der i nogle situationer kan opfattes som trods, forandret personlighed, uopdragenhed eller oprør enten hjemme eller i skolen.

Andre gange kan man som forælder opleve sit barn indelukket eller trist.

Barnet kan virke ængstelig eller angst, være vred, indadvendt, urolig, have behov for at gøre mange gentagelser eller have udfordringer i spisesituationer eller svært ved at falde i søvn. Måske er barnet ked af at skulle i børnehave eller skole. Der er mange tegn på sårbarhed.

Børns signaler kan være svære at gennemskue. Barnet kan vise en adfærd hjemme og en anden ude. Det er naturligt at have behov for at tale med nogen om det og få støtte til at forstå barnets reaktioner.

Måske oplever du, at du har bedt om støtte i børnehaven eller skolen, uden at det har forandret noget. Det kan være en udfordring at finde ud af, hvor du kan få støtte til dit barn.

Har I som familie eller har dit barn gennemlevet svære livssituationer, kan dit barn have brug for at tale om det.

Mange forældre har naturlige udfordringer ved at tale med deres børn om svære oplevelser og følelser. Man kan være bange for at gøre barnet ked af det, eller for at man selv bliver ked af det og dermed belaster barnet.

Børn har brug for, at der bliver talt om følelserne, fordi de kan mærke dem, men ikke har ord for dem.

De ved ikke, hvordan de skal forholde sig til de svære følelser og stemninger, de mærker. De kan blive bange og utrygge, hvis ikke der er voksne, der kan sætte ord på for dem.

Du kan få hjælp til at tale med dit barn på Center for Familier. Tilgangen er forskellig alt efter barnets behov.

  • Du kan få støtte til, hvad du kan sige til dit barn om situationen.
  • Du kan tage dit barn med til en samtale, hvor du kan få støtte til at sige det du gerne vil, eventuelt med en opfølgende samtale.
  • Du kan tage dit barn med til en samtale, hvor terapeuten fortæller barnet det vi forinden har aftalt, mens du sidder ved siden af barnet. Her kunne det være en god ide med en opfølgende samtale uden barnets deltagelse efterfølgende.

Reagerer dit barn i en skilsmissesituation eller i forbindelse med ny partner eller bonussøskende, har Center for Familier 19 års erfaring i familieprobelmatikker.

Bestil tid via vores online booking
Kontakt os via vores online chat eller ring 23 98 31 32

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Børn & Unge

Center for Familier - Vejledning til forældre, familieterapi, rådgivning, støtte, terapi, parterapi, familierådgivning.

Børn & unge kan være sårbare i perioder eller mere generelt.
Som forælder eller netværk kan du have bekymringer for et barn.

Børn og unge kan have egne iboende vanskeligheder, der gør, at de kan have svært ved sociale situationer eller dagligdagen i børnehave og skole. De kan reagerer på livskriser, familiekriser, forandringer og have bekymringer for deres forældre eller søskende.

Børn og unge har ikke mange ord for deres indre fornemmelser eller de stemninger, de oplever. De vil ofte udtrykke sig gennem handlinger, der i nogle situationer kan opfattes som trods, forandret personlighed, uopdragenhed eller oprør enten hjemme eller i skolen.

Andre gange kan man som forælder opleve sit barn indelukket eller trist.

Barnet kan virke ængstelig eller angst, være vred, indadvendt, urolig, have behov for at gøre mange gentagelser eller have udfordringer i spisesituationer eller svært ved at falde i søvn. Måske er barnet ked af at skulle i børnehave eller skole. Der er mange tegn på sårbarhed.

Børns signaler kan være svære at gennemskue. Barnet kan vise en adfærd hjemme og en anden ude. Det er naturligt at have behov for at tale med nogen om det og få støtte til at forstå barnets reaktioner.

Måske oplever du, at du har bedt om støtte i børnehaven eller skolen, uden at det har forandret noget. Det kan være en udfordring at finde ud af, hvor du kan få støtte til dit barn.

Har I som familie eller har dit barn gennemlevet svære livssituationer, kan dit barn have brug for at tale om det.

Mange forældre har naturlige udfordringer ved at tale med deres børn om svære oplevelser og følelser. Man kan være bange for at gøre barnet ked af det, eller for at man selv bliver ked af det og dermed belaster barnet.

Børn har brug for, at der bliver talt om følelserne, fordi de kan mærke dem, men ikke har ord for dem.

De ved ikke, hvordan de skal forholde sig til de svære følelser og stemninger, de mærker. De kan blive bange og utrygge, hvis ikke der er voksne, der kan sætte ord på for dem.

Du kan få hjælp til at tale med dit barn på Center for Familier. Tilgangen er forskellig alt efter barnets behov.

  • Du kan få støtte til, hvad du kan sige til dit barn om situationen.
  • Du kan tage dit barn med til en samtale, hvor du kan få støtte til at sige det du gerne vil, eventuelt med en opfølgende samtale.
  • Du kan tage dit barn med til en samtale, hvor terapeuten fortæller barnet det vi forinden har aftalt, mens du sidder ved siden af barnet. Her kunne det være en god ide med en opfølgende samtale uden barnets deltagelse efterfølgende.

Reagerer dit barn i en skilsmissesituation eller i forbindelse med ny partner eller bonussøskende, har Center for Familier 19 års erfaring i familieprobelmatikker.

Bestil tid via vores online booking
Kontakt os via vores online chat eller ring 23 98 31 32

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening