Mange forældre har oplevet, at de relationer de har været i, pludselig virker anderledes når der kommer børn og at det man som voksen har kunnet leve med og i, ikke er tilstrækkeligt for et barn.

Nogle gange er det kun den ene forælder, der får øje på dette og hvis det ikke bliver muligt at få sin partner til at se det samme, ender forholdet oftest med brud.

Som forælder kan man få lyst til at holde igen med samværet hos den anden, eller man kan synes det er synd for barnet, at det skal udsættes for at være sammen med en forælder, der ikke magter at imødekomme barnet på dets rette behov.

Det er en situation med mange dilemmaer og ofte mange konflikter. 

Børn er en gave og alle forældre elsker deres børn. Men alligevel er det ikke timingen eller de rette omstændigheder for alle forældre at få indsigt i, at måden de lever på, kan påvirke et lille barn negativt.

Det er forståeligt at den forælder, der har indsigten, bliver fortvivlet og mange forsøger igen og igen at få den anden til at forstå, hvad det handler om. I nogle situationer vil det påvirke den anden forældre negativt. De forældre, der ikke umiddelbart har de rette egenskaber til at leve sig ind i et barn og kan tilsidesætte egne behov eller forstå, hvordan egen adfærd påvirker barnet, kan ofte ikke udvikle sig igennem irettesættelse eller forklaringer alene. Selve bruddet er hårdt for alle parter og må betragtes som en stresstilstand, hvilket også medfører nedsat evne til udvikling.

De fleste forældrepar oplever med tiden, at det bliver nemmere at indgå aftaler. De finder en vej i at accepterer, at det ikke fungerede som par og de oplever, at barnet også finder en vej i at kunne elske og nyde begge sine forældre, trods det at forælder-stilen kan være meget forskellig i de to hjem.

Små børn kan ikke vente længe på at deres forældre kommer ud af stresstilstanden. De mange følelser, der er forbundet både med at blive forældre og samtidig bryde et forhold, kan medføre at vores evne til fordybelse og nærvær bliver påvirket.

Det kan lette og fremme processen i den svære tid, hvis der var mere åbenhed om, at det er almindeligt, at vi som mennesker har brug for støtte i svære situationer. For mange opleves det fortsat som flovt, hvis en samværsordning skal etableres vis Statsforvaltning og mange kvier sig ved at opsøge psykolog eller terapeut.

Lad os for alle børns skyld være åbne overfor, at vi alle kan komme i svære situationer. Vi kan ikke forudse alt og slet ikke, at ansvaret for et barn pludselig kan give den ene forælder et spring i selvudvikling og at den anden forælder nogle gange har brug for andre faktorer, for at kunne udvikle sig.

Helene Ejsing, familieterapeut MPF, sygeplejerske, stifter og leder af:
Vision Elbjerg - kompetenceudvikling målrettet arbejdet med børn og familier i risiko
Center for Familier - rådgivning og løsninger, få din hverdag & relationer til at fungerer
Kontakt os på tlf: 23 98 31 32, [email protected] eller via kontaktformularen