Vi vil gerne beskytte vores børn imod svære problematikker. Det er som udgangspunkt en god ting, men der er tilfælde, hvor børn i høj grad har brug for bare få ord eller enkelte sætninger om det, de mærker påvirker deres forældre. Når man som forælder bærer på traumer og måske endda har fået diagnosen PTSD, påvirker det familielivet og børns trivsel.

Forældre, der bærer på ubearbejdede traumer, har ofte ikke mulighed for at tale med deres barn om det, de selv oplever. Det er der flere årsager til.
For det første kan det være svært for den voksne selv at berøre emnet, da det fremkalder stress reaktioner i form af fysisk ubehag eller svære følelser. For det andet kan det for mange forældre være svært at finde de rette ord, som passer til et barn og den alder barnet har. Mange er nervøse for, om barnet kan blive bange eller for påvirket af at høre om så alvorlige emner. For det tredje kan mange forældre opleve at få dårlig samvittighed over, at deres barn påvirkes af noget, som den voksne bærer på og som barnet ellers ikke skulle forholde sig til.

Emner som giver anledning til traumereaktioner hos voksne kan være fremkaldt af enkeltstående oplevelser f.eks. hvis man har arbejdet som soldat og været i krig, har været overfaldet, eller på anden måde har været krænket eller i fare. Reaktionerne kan også have baggrund i mere vedvarende oplevelser som f.eks. en opvækst præget af overgreb eller egne forældres psykiske lidelser. Senere i livet kan forælderen have  oplevet parforhold eller andre nære relationer  der er  eller har været præget af vold og konflikter. Fælles for oplevelserne er, at de er forbundet med skam og ofte er tabubelagte, hvilket i sig selv kan være med til at skabe berøringsangst.

I takt med at det har vist sig muligt at behandle PTSD og afhjælpe gener forbundet med traumereaktioner, er der nu behov for, at der kommer fokus på, hvordan der tages hånd om børn, der vokser op med forældre, der i kortere eller længere perioder har været præget af traumatiske oplevelser.

Børn påvirkes af de voksnes følelsesmæssige vanskeligheder, men har gavn af  og trives med, at der bliver sat ord på det, de selv oplever og som de allerede har mærket er et tema i familien. Børn har brug for, at der bliver talt om følelser og stemninger, fordi de kan mærke dem, men ikke har ord for dem. De ved ikke, hvad de skal tænke om de svære følelser og stemninger, de mærker. De kan blive bange og utrygge, hvis ikke der er voksne, der kan sætte ord på for dem.
Er det svært at finde de rette ord selv, er der mulighed for at få hjælp til at tale med barnet.
Børn er mere robuste end de voksne ofte tænker.

Lotte Abrahams, Psykolog.
Vision Elbjerg - kompetenceudvikling målrettet arbejdet med børn og familier i risiko
Center for Familier - rådgivning og løsninger, få din hverdag & relationer til at fungerer
Kontakt os på tlf: 23 98 31 32, [email protected] eller via kontaktformularen