Affektregulering
forståelse af nervesystemet, mentaliseringsevne og relationens betydning

samvær mellem far og søn - Kursus i affektregulering - Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

I arbejdet med børn og voksne med særlige behov, traumer og mangelfuld affektregulering bliver vi påvirket og udsat for stress.

I det pædagogiske og relationelle arbejde er det vigtigste værktøj din autenticitet. Derfor er det relevant, at du som fagperson kender rammerne for din egen robusthed. At du kender dine grænser og forskellen på at være i høj og lav arousal og forstår, at manglende affektregulering hos dig selv kan skade relationen til barnet eller den voksne.

Uden de rigtige teknikker og redskaber til at regulere os selv og barnet/den voksne, vil det være vanskeligt at etablere en udviklende relation.

”Konflikter og udadreagerende adfærd bør forstås som et udtryk for ubalance i nervesystemet og tab af mentaliseringsevne – ikke som et udtryk for uvillighed og problemskabende opførsel” 

Det har vist sig at:

Evnen til konflikthåndtering i lige høj grad handler om fysiologisk forståelse som om pædagogiske redskaber. Nedslidning i arbejdet foregår over tid i nervesystemet og udsat personale kan vende sig til at være i et opslidende arbejdsmiljø, uden at lægge mærke til begyndende nedslidning.

På denne kursusdag arbejder vi med affektregulering i praksis med fokus på nervesystemet. Dagen tager udgangspunkt i kropsbevidsthed, kroppens sansninger og nervesystemet og skaber derigennem større mulighed for at undgå mentaliseringssvigt i følelsesmæssigt pressede situationer.

Kurset bygger på den neuroaffektive tilgang – særligt betragtninger fra Bruce D. Perry (først regulering, så relation, og til sidst metode) samt Peter Levines arbejde med traumeterapi. Der veksles mellem teoretiske oplæg med eksempler fra praksis og små øvelser i forhold til den kropslige og relationelle tilgang for fagpersoner i arbejdet.

Kursets indhold:

 • Nervesystemets reaktioner og dets betydning for handlemuligheder
 • Den tredelte hjerne
 • Mentaliseringsevne og mentaliseringssvigt
 • Redskaber til at bevare og støtte dig selv i et person-fagligt udgangspunkt, der virker beroligende og relationsstyrkende
 • Metoder til at mindske stress og styrke den psykiske robusthed
 • Redskaber til at bevare respekt og selvrespekt som fagperson igennem brug af kroppens holdninger
 • Kommunikation og kropssprog


Målgruppe: 
Kurset er målrettet alle fagpersoner, der har kontakt med børn og voksne med særlige behov, udadreagerende adfærd, kriminelle, stress og traumer og dermed selv er i risiko for at blive stressramt.

Underviser: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing eller Kropsdynamisk Psykoterapeut MPF Susanne Mortensen

Pris 9800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Affektregulering
forståelse af nervesystemet, mentaliseringsevne og relationens betydning

samvær mellem far og søn - Kursus i affektregulering - Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

I arbejdet med børn og voksne med særlige behov, traumer og mangelfuld affektregulering bliver vi påvirket og udsat for stress.

I det pædagogiske og relationelle arbejde er det vigtigste værktøj din autenticitet. Derfor er det relevant, at du som fagperson kender rammerne for din egen robusthed. At du kender dine grænser og forskellen på at være i høj og lav arousal og forstår, at manglende affektregulering hos dig selv kan skade relationen til barnet eller den voksne.

Uden de rigtige teknikker og redskaber til at regulere os selv og barnet/den voksne, vil det være vanskeligt at etablere en udviklende relation.

”Konflikter og udadreagerende adfærd bør forstås som et udtryk for ubalance i nervesystemet og tab af mentaliseringsevne – ikke som et udtryk for uvillighed og problemskabende opførsel” 

Det har vist sig at:

Evnen til konflikthåndtering i lige høj grad handler om fysiologisk forståelse som om pædagogiske redskaber. Nedslidning i arbejdet foregår over tid i nervesystemet og udsat personale kan vende sig til at være i et opslidende arbejdsmiljø, uden at lægge mærke til begyndende nedslidning.

På denne kursusdag arbejder vi med affektregulering i praksis med fokus på nervesystemet. Dagen tager udgangspunkt i kropsbevidsthed, kroppens sansninger og nervesystemet og skaber derigennem større mulighed for at undgå mentaliseringssvigt i følelsesmæssigt pressede situationer.

Kurset bygger på den neuroaffektive tilgang – særligt betragtninger fra Bruce D. Perry (først regulering, så relation, og til sidst metode) samt Peter Levines arbejde med traumeterapi. Der veksles mellem teoretiske oplæg med eksempler fra praksis og små øvelser i forhold til den kropslige og relationelle tilgang for fagpersoner i arbejdet.

Kursets indhold:

 • Nervesystemets reaktioner og dets betydning for handlemuligheder
 • Den tredelte hjerne
 • Mentaliseringsevne og mentaliseringssvigt
 • Redskaber til at bevare og støtte dig selv i et person-fagligt udgangspunkt, der virker beroligende og relationsstyrkende
 • Metoder til at mindske stress og styrke den psykiske robusthed
 • Redskaber til at bevare respekt og selvrespekt som fagperson igennem brug af kroppens holdninger
 • Kommunikation og kropssprog


Målgruppe: 
Kurset er målrettet alle fagpersoner, der har kontakt med børn og voksne med særlige behov, udadreagerende adfærd, kriminelle, stress og traumer og dermed selv er i risiko for at blive stressramt.

Underviser: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing eller Kropsdynamisk Psykoterapeut MPF Susanne Mortensen

Pris 9800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening