Temperamentsfulde børn
fysiologisk forståelse og kropslig regulering

Temperamentsfulde Børn - Kursus - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Det kan være svært, når et barn bliver voldsomt hidsig. Både forældre, pædagoger og barnet selv kan blive forskrækkede over reaktionen. Barnet kan blive nervøs for ikke at kunne styre sig og det kan få betydning for samværet med andre.

Ligeledes kan det skabe bekymring, når et barn er for stille og ikke tager almindelige udfordringer op i samspillet med andre.

Selvom du har gjort en stor indsat for at hjælpe barnet til at takle udfordringer, bliver det måske ligesom ikke bedre.

Det har vist sig, at affektregulering i lige høj grad handler om fysiologisk forståelse, som det handler om de pædagogiske tiltag, der gøres.

Konsekvenserne kan blive betydelige for barnets trivsel, hvis de betydningsfulde voksne mangler teknikker og redskaber til at regulere både sig selv og barnet.

”Konflikter og udadreagerende adfærd bør forstås som et udtryk for ubalance i nervesystemet og tab af mentaliseringsevne – ikke som et udtryk for uvillighed og problemskabende opførsel”

På denne kursusdag arbejder vi med affektregulering med fokus på nervesystemet.

Kurset bygger på den neuroaffektive tilgang – særligt betragtninger fra Bruce D. Perry (først regulering, så relation, og til sidst metode) samt Peter Levines arbejde med traumeterapi. Der veksles mellem teoretiske oplæg med eksempler fra praksis og små øvelser i forhold til den kropslige og relationelle tilgang for fagpersoner i arbejdet.

Kursets indhold:

  • Hjerneforskning om affektregulering
  • Barnets signaler
  • Risiko for for påvirkning af mentaliseringsudvikling
  • Samarbejde med forældre om affektregulering
  • Redskaber til at bevare og støtte dig selv i et person-fagligt udgangspunkt

Målgruppe: Kurset er målrettet alle fagpersoner, der har kontakt med børn, børn med særlige behov, udadreagerende adfærd, stress og traumer.

Undervisere: Psyko- og Familieterapeut MPF Helene Ejsing eller Kropsdynamisk Psykoterapeut MPF Susanne Mortensen  

Pris 9800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Temperamentsfulde børn
fysiologisk forståelse og kropslig regulering

Temperamentsfulde Børn - Kursus - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Det kan være svært, når et barn bliver voldsomt hidsig. Både forældre, pædagoger og barnet selv kan blive forskrækkede over reaktionen. Barnet kan blive nervøs for ikke at kunne styre sig og det kan få betydning for samværet med andre.

Ligeledes kan det skabe bekymring, når et barn er for stille og ikke tager almindelige udfordringer op i samspillet med andre.

Selvom du har gjort en stor indsat for at hjælpe barnet til at takle udfordringer, bliver det måske ligesom ikke bedre.

Det har vist sig, at affektregulering i lige høj grad handler om fysiologisk forståelse, som det handler om de pædagogiske tiltag, der gøres.

Konsekvenserne kan blive betydelige for barnets trivsel, hvis de betydningsfulde voksne mangler teknikker og redskaber til at regulere både sig selv og barnet.

”Konflikter og udadreagerende adfærd bør forstås som et udtryk for ubalance i nervesystemet og tab af mentaliseringsevne – ikke som et udtryk for uvillighed og problemskabende opførsel”

På denne kursusdag arbejder vi med affektregulering med fokus på nervesystemet.

Kurset bygger på den neuroaffektive tilgang – særligt betragtninger fra Bruce D. Perry (først regulering, så relation, og til sidst metode) samt Peter Levines arbejde med traumeterapi. Der veksles mellem teoretiske oplæg med eksempler fra praksis og små øvelser i forhold til den kropslige og relationelle tilgang for fagpersoner i arbejdet.

Kursets indhold:

  • Hjerneforskning om affektregulering
  • Barnets signaler
  • Risiko for for påvirkning af mentaliseringsudvikling
  • Samarbejde med forældre om affektregulering
  • Redskaber til at bevare og støtte dig selv i et person-fagligt udgangspunkt

Målgruppe: Kurset er målrettet alle fagpersoner, der har kontakt med børn, børn med særlige behov, udadreagerende adfærd, stress og traumer.

Undervisere: Psyko- og Familieterapeut MPF Helene Ejsing eller Kropsdynamisk Psykoterapeut MPF Susanne Mortensen  

Pris 9800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening