Når arbejdet indeholder loyalitets dilemmaer
det vigtigste værktøj er dig selv og din autenticitet

Når arbejdet indeholder loyalitets dilemmaer - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

I arbejdet med sårbare voksne, unge og børn bevæger vi os i et felt af dilemmaer og tabuemner.  Det kan opleves som, vi må udsætte os selv for valg mellem loyalitet, autencitet og lovgivning.

I det pædagogiske og relationelle arbejde er det vigtigste værktøj dig og din autenticitet.  I vores bestræbelse på at opnå en bæredygtig relation til klienten/borgeren  kan vi komme i loyalitets klemme. Vi kan udsættes for emner der f.eks. indeholder konflikter, stærke følelser eller information, der holdes skjult for de kommunale instanser. Det slider og medfører stress og faglig ensomhed.

Det er vigtigt, at du som fagperson har fokus på dette spændingsfelt.

Det er relevant, at du kender til klientens/borgerens mentaliseringsevne, så du kan reelt kan målrette din indsats og afstemme forventningerne til personen.

På dette kursus får du redskaber til at håndtere loyalitets dilemmaer, så du kan bevarer overblik og autensitet. Metoden er relationsopbyggende og tillidsskabende.

”Konflikter og destruktiv adfærd bør forstås som et udtryk for ubalance i nervesystemet og tab af mentaliseringsevne – ikke som et udtryk for uvillighed og problemskabende opførsel.” 

Det har vist sig at:

 • Evnen til konflikthåndtering i lige høj grad handler om fysiologisk forståelse som om pædagogiske redskaber.
 • Nedslidning i arbejdet foregår over tid i nervesystemet og udsat personale kan vende sig til at være i et opslidende arbejdsmiljø, uden at lægge mærke til begyndende nedslidning.

Dagen tager udgangspunkt i cases og målrettes jeres daglige opgaver.

Kurset bygger på den neuroaffektive tilgang – særligt betragtninger fra Bruce D. Perry (først regulering, så relation, og til sidst metode) samt Peter Levines arbejde med traumeterapi. Der veksles mellem teoretiske oplæg med eksempler fra praksis og små øvelser i forhold til den kropslige og relationelle tilgang for fagpersoner i arbejdet.

Kursets indhold:

 • Nervesystemets reaktioner og dets betydning for handlemuligheder
 • Den tredelte hjerne
 • Mentaliseringsevne og mentaliseringssvigt
 • Dilemmaer
 • Kommunikation og grænser
 • Metoder til at mindske stress og styrke den psykiske robusthed

Målgruppe: Kurset er målrettet alle fagpersoner, der har kontakt med børn og voksne med særlige behov, udadreagerende adfærd, stress, traumer eller kriminelle og dermed selv er i risiko for at blive stressramt.

Undervisere: Psyko- og Familieterapeut MPF Helene Ejsing og Kropsdynamisk Psykoterapeut MPF Susanne Mortensen.

Pris 11.800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Når arbejdet indeholder loyalitets dilemmaer
det vigtigste værktøj er dig selv og din autenticitet

Når arbejdet indeholder loyalitets dilemmaer - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

I arbejdet med sårbare voksne, unge og børn bevæger vi os i et felt af dilemmaer og tabuemner.  Det kan opleves som, vi må udsætte os selv for valg mellem loyalitet, autencitet og lovgivning.

I det pædagogiske og relationelle arbejde er det vigtigste værktøj dig og din autenticitet.  I vores bestræbelse på at opnå en bæredygtig relation til klienten/borgeren  kan vi komme i loyalitets klemme. Vi kan udsættes for emner der f.eks. indeholder konflikter, stærke følelser eller information, der holdes skjult for de kommunale instanser. Det slider og medfører stress og faglig ensomhed.

Det er vigtigt, at du som fagperson har fokus på dette spændingsfelt.

Det er relevant, at du kender til klientens/borgerens mentaliseringsevne, så du kan reelt kan målrette din indsats og afstemme forventningerne til personen.

På dette kursus får du redskaber til at håndtere loyalitets dilemmaer, så du kan bevarer overblik og autensitet. Metoden er relationsopbyggende og tillidsskabende.

”Konflikter og destruktiv adfærd bør forstås som et udtryk for ubalance i nervesystemet og tab af mentaliseringsevne – ikke som et udtryk for uvillighed og problemskabende opførsel.” 

Det har vist sig at:

 • Evnen til konflikthåndtering i lige høj grad handler om fysiologisk forståelse som om pædagogiske redskaber.
 • Nedslidning i arbejdet foregår over tid i nervesystemet og udsat personale kan vende sig til at være i et opslidende arbejdsmiljø, uden at lægge mærke til begyndende nedslidning.

Dagen tager udgangspunkt i cases og målrettes jeres daglige opgaver.

Kurset bygger på den neuroaffektive tilgang – særligt betragtninger fra Bruce D. Perry (først regulering, så relation, og til sidst metode) samt Peter Levines arbejde med traumeterapi. Der veksles mellem teoretiske oplæg med eksempler fra praksis og små øvelser i forhold til den kropslige og relationelle tilgang for fagpersoner i arbejdet.

Kursets indhold:

 • Nervesystemets reaktioner og dets betydning for handlemuligheder
 • Den tredelte hjerne
 • Mentaliseringsevne og mentaliseringssvigt
 • Dilemmaer
 • Kommunikation og grænser
 • Metoder til at mindske stress og styrke den psykiske robusthed

Målgruppe: Kurset er målrettet alle fagpersoner, der har kontakt med børn og voksne med særlige behov, udadreagerende adfærd, stress, traumer eller kriminelle og dermed selv er i risiko for at blive stressramt.

Undervisere: Psyko- og Familieterapeut MPF Helene Ejsing og Kropsdynamisk Psykoterapeut MPF Susanne Mortensen.

Pris 11.800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening