Mentaliseringsbaseret tilgang i familiebehandling
et alternativ til anbringelse

Professionelle medforældre, som alternativ til anbringelse af børn - Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Familierådgivning og -behandling kommer først barnet til gode, når forældrene reelt har erkendt og accepteret deres vanskeligheder og disses betydning for barnet.
Børn anbringes ofte på baggrund af forældres følelsesmæssige vanskeligheder, hvor udviklingsmuligheder har lange udsigter. Mange børn har derfor udsigt til lange anbringelser.

Denne dag sætter fokus på mulighederne for alternativ til anbringelse, hvor barnet sikres i dets eget miljø.

Arbejdet med forældreskab giver ofte udfordringer i forhold til tillid, relation og samarbejde. Frygten for ikke at slå til i forældrerollen giver næring til mistillidsproblematikker, og forældre med dårlig mentaliseringsevne er i risiko for at blive misforstået i forhold til at få den rette hjælp. Det er derfor vigtigt, at vi formår at skabe tillid, så vi kan tale om forældrenes udfordringer på en måde, hvor forældrene kan genkende sig selv og hvor krav om forandring kan tilpasses de reelle udviklingsmuligheder. Med fokus på mentaliseringsvanskeligheder hos forældrene kan professionelle medforældre supplere med tiltag, der kan kompensere for forældres vanskeligheder med følelsesmæssig forståelse og tilgang til barnet.

Forældre med mentaliseringsvanskeligheder kan presses i negativ retning med for stort fokus på vejleding og rådgivning i familiebehandlingen.

Dette kursus klæder jer på til at skabe en konstruktiv dialog for at sikre samarbejdet med forældre om børnenes trivsel, så de professionelle medforældre kan gøre en afgørende og direkte forskel.

Psykolog Lotte Abrahams og familieterapeut MPF  Helene Ejsing har opnået gode resultater i arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser og familiebehandling i komplekse familiesager. Vores fokus har været på samarbejdet med forældre med personlighedsforstyrrelser og mentaliseringsvanskeligheder.

Den metodiske tilgang bygger på Bateman og Fonagys mentaliseringsbaserede terapi samt Haldor Øvreeides metodiske tilgang til at opnå tryghed og tillid i det at tale om svære livssituationer

Kursets indhold:

  • Arbejdet med at skabe tillid og kunsten at tale om vanskeligheder på en måde, hvor forælderen kan genkende sig selv og hvor der skabes mulighed for kompensation fra den professionelle medforælder.
  • Mentaliseringsbaseret tilgang som supplement til ressourcefokuseret tænkning.
  • Fokus på kompensation som supplement til vejledning og rådgivning.
  • Loyalitetskonflikter hos børn og mistillidsudfordringer


Målgruppe:
 Kurset er målrettet familierådgivere, -behandlere, -konsulenter, specialpædagoger, plejefamilier, sundhedsplejersker og andre fagpersoner, der arbejder med udsatte familier.

Underviser: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing eller Cand.psych. Lotte Abrahams

Pris 9800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32  eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Mentaliseringsbaseret tilgang i familiebehandling
et alternativ til anbringelse

Professionelle medforældre, som alternativ til anbringelse af børn - Vision Elbjerg - Center for Familier med Sårbare Børn

Familierådgivning og -behandling kommer først barnet til gode, når forældrene reelt har erkendt og accepteret deres vanskeligheder og disses betydning for barnet.
Børn anbringes ofte på baggrund af forældres følelsesmæssige vanskeligheder, hvor udviklingsmuligheder har lange udsigter. Mange børn har derfor udsigt til lange anbringelser.

Denne dag sætter fokus på mulighederne for alternativ til anbringelse, hvor barnet sikres i dets eget miljø.

Arbejdet med forældreskab giver ofte udfordringer i forhold til tillid, relation og samarbejde. Frygten for ikke at slå til i forældrerollen giver næring til mistillidsproblematikker, og forældre med dårlig mentaliseringsevne er i risiko for at blive misforstået i forhold til at få den rette hjælp. Det er derfor vigtigt, at vi formår at skabe tillid, så vi kan tale om forældrenes udfordringer på en måde, hvor forældrene kan genkende sig selv og hvor krav om forandring kan tilpasses de reelle udviklingsmuligheder. Med fokus på mentaliseringsvanskeligheder hos forældrene kan professionelle medforældre supplere med tiltag, der kan kompensere for forældres vanskeligheder med følelsesmæssig forståelse og tilgang til barnet.

Forældre med mentaliseringsvanskeligheder kan presses i negativ retning med for stort fokus på vejleding og rådgivning i familiebehandlingen.

Dette kursus klæder jer på til at skabe en konstruktiv dialog for at sikre samarbejdet med forældre om børnenes trivsel, så de professionelle medforældre kan gøre en afgørende og direkte forskel.

Psykolog Lotte Abrahams og familieterapeut MPF  Helene Ejsing har opnået gode resultater i arbejdet med forældrekompetenceundersøgelser og familiebehandling i komplekse familiesager. Vores fokus har været på samarbejdet med forældre med personlighedsforstyrrelser og mentaliseringsvanskeligheder.

Den metodiske tilgang bygger på Bateman og Fonagys mentaliseringsbaserede terapi samt Haldor Øvreeides metodiske tilgang til at opnå tryghed og tillid i det at tale om svære livssituationer

Kursets indhold:

  • Arbejdet med at skabe tillid og kunsten at tale om vanskeligheder på en måde, hvor forælderen kan genkende sig selv og hvor der skabes mulighed for kompensation fra den professionelle medforælder.
  • Mentaliseringsbaseret tilgang som supplement til ressourcefokuseret tænkning.
  • Fokus på kompensation som supplement til vejledning og rådgivning.
  • Loyalitetskonflikter hos børn og mistillidsudfordringer


Målgruppe:
 Kurset er målrettet familierådgivere, -behandlere, -konsulenter, specialpædagoger, plejefamilier, sundhedsplejersker og andre fagpersoner, der arbejder med udsatte familier.

Underviser: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing eller Cand.psych. Lotte Abrahams

Pris 9800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening