Vi kender alle nogen, hvor en skilsmisse har medført vanskeligheder omkring børnene.

Det er en ubehagelig oplevelse og uanset om du er en af forældrene, et familiemedlem eller en ven, er det svært at være vidne til, når børn kommer i klemme.

Børn elsker deres forældre uanset hvad. Også selvom de fjumre, svigter eller gør andre dumme ting. Børn har brug for støtte fra voksne til at håndtere det liv, de har fået. De har ikke brug for at tage afstand til deres forældre.

I mange skilsmisser handler børnenes mistrivsel mest om forældrenes problemer –  og om, at nogle forældre tror, at børn kan finde ud af at tage relevante valg helt på egen hånd. F.eks. at de ikke har lyst til at være hos den ene forælder eller ikke kan lide sin mor eller far. Børn har endnu ikke de samme evner til at håndtere komplekse situationer og følelser som voksne. De vil helt naturligt kopierer de voksne.  Og nogle voksne har svært ved at adskille egne følelser og behov fra børnenes.

Når børn ved skilsmisser reagerer med vrede mod den ene forælder, handler det ofte om, at forældrene er vrede på hinanden.  Et barn kan f.eks. sige, “det er din skyld, at vi ikke kan se far i sommerferien. Du ved slet ikke, hvor meget han savner mig.” Det kan være svært at vide, hvad du kan svare her. Det ligger lige for at begynde at forklare eller forsvare. Men det gavner ikke dit barn.

For at hjælpe dit barn ud af klemmen, er det nødvendigt, at du begynder at forstå og tale om det dilemma, dit barn er i.  Et eksempel på generelle problemer mange skilsmissebørn havner i, er forældrenes irritation mod den anden. De fleste gange, er det de samme udfordringer I havde i tiden, I var sammen, der fortsætter efter en skilsmisse. I kunne ikke løse jeres konflikter og udfordringer dengang og det kan I heller ikke efter skilsmissen. Det fortsætter…anklagerne mod hinanden, irritationen over hinandens adfærd, styring og kontrol, intet er forandret. Nu er det jeres børn, der som det naturlige bindeled imellem jer, må gennemleve jeres konflikthåndtering – eller mangel på samme.  

“Hjælp – hvordan kan jeg undgå dette. Hvordan kan vores børn få en normal barndom efter vores skilsmisse?”, vil du måske spørge mig. Det kan dit barn kun, hvis du begynder at løse dine konflikter på en anden måde. “Jamen det er min eks., der ikke vil ændre noget”, kan du så svare mig. Så er du stadig samme sted, vil jeg svare dig. Forandring starter med dig selv – og uanset, hvad din eks. gør,  så er der ting, du kan gøre, sætninger du kan sige og udvikling, du kan opnå.

Måske har I været til flere møder i statsforvaltningen for at finde en vej ud af det med børnene. Måske har det hjulpet lidt med faste aftaler. Hvis dine børn fortsat viser stadig tegn på at det ikke fungerer for dem, er de i følelsesmæssig klemme. De har brug for dig og jer til at komme ud af klemmen, komme ud af jeres konflikter og få redskaber til at håndtere de udfordringer, de måtte møde i samspillet med jer og i livet. Så de kan være glade for jer og nyde at være sammen med jer.

Støtte til dine børn handler først om, at du forstår, hvilke dilemmaer, der er mest udfordrende for dem. Der er generelle dilemmaer, der gælder for alle børn. Har du svært ved at gennemskue detaljerne for dit barns mistrivsel, så start med det generelle og tal til dit barn om det.

Her er eksempler på sætninger du kan sige og gentage, når dit barn kommer med udtalelser om dig eller den anden forælder. Så taler du om barnets dilemmaer og ikke om det konkrete indhold, som oftest ikke er relevant for barnet.

“ Det er svært for alle børn og voksne, når en familie ikke mere bor sammen. Alle børn vil gerne være sammen med både deres mor og far hver dag.”
“Det værste for børn er, når deres mor og far ikke er enige.”
“Det er så svært for dig, at mor og far ikke kan tale ordentlig sammen.”
“Det er alt for svært for dig, at mor og far ikke er enige om, hvad der er bedst for dig.”
“Det er rigtig uheldigt for dig, at du skal høre på, at jeg kommer til at råbe af far.”

Hjælp dit barn ud af klemmen – start med at tale om det, du kan gennemskue. Og find så andre veje til at håndtere dine egne følelser og konflikter på. Det kan lykkes.

Helene Ejsing, familieterapeut MPF, sygeplejerske, stifter og leder af:
Vision Elbjerg - kompetenceudvikling målrettet arbejdet med børn og familier i risiko
Center for Familier - rådgivning og løsninger, få din hverdag & relationer til at fungerer
Kontakt os på tlf: 23 98 31 32, [email protected] eller via kontaktformularen