Tegn på mistrivsel hos mindre børn
Sådan starter du en forandring for barnet

Tegn på mistrivsel hos mindre børn - Vision Elbjerg - Center for Familer med Sårbare Børn

Signaler på mistrivsel kan være små, men have stor betydning for barnets sunde udvikling.

Tilknytningsproblematikker kan  medfører utydelige tegn på mistrivsel og gøre det svært for fagpersonalet at yde en kompenserende pædagogik. Kendskab til sammenhængen mellem forældres eventuelle mentaliseringsvanskeligheder og tilknytningsproblematikker sikrer, at vi kan handle professionelt og korrekt, når børn mistrives.

Som pædagog kan du opleve, at de pædagogiske redskaber og metoder ikke altid rækker til at sikre et barns sunde udvikling. Et tilsyneladende godt samarbejde med forældrene skaber måske ikke rigtig en forandring for barnet.

Er barnets signaler utydelige eller oplever forældrene ikke det samme, kan det være udfordrende at få afklaret om barnets signaler er et tegn på iboende vanskeligheder eller en reaktion på hjemlige forhold.

Almindeligvis ønskes en beskrivelse af de tiltag, der er gjort i daginstitutionen inden en udredning af et barn. Kurset vil give nye redskaber til beskrivelse af den betydning forældrenes samarbejdsevne har for barnet sunde udvikling.

Med udgangspunkt i signalerne på mistrivsel hos mindre børn, sætter dagen fokus på det praktiske arbejde med barnet.
Der undervises i mentaliseringsevnens betydning for forældreskab og samarbejdsevne.

Der knytter sig personfaglige udfordringer til arbejdet med børn i mistrivsel. Forståelse af mentaliseringsevnens betydning for samarbejdet omkring børnene kan give nye redskaber i det pædagogiske arbejde.

Kursets indhold:

 • Tegnene på børns mistrivsel – bl.a. passivitet, søvnbesvær, spise- og fordøjelsesvanskeligheder, kontaktvanskeligheder samt generel forsinket udvikling.
 • Mentaliseringsevne og betydningen for barnets tilknytning.
 • Hvordan vi som fagpersoner håndterer tegnene på mistrivsel hos barnet?
 • Hvordan samarbejder vi med kommunens familieafdeling omkring barnet og forældrene?
 • Hvordan starter du en forandring for barnet – i mens eventuelle undersøgelser, underretninger, sagsgange osv. står på
 • Hvordan undgår vi problemer med overinvolvering og/ eller distancering fra vores side?


Målgruppe: 
Kurset er målrettet pædagoger, dagplejemødre, plejefamilier, pædagogiske konsulenter, plejekonsulenter, specialpædagoger, sundhedsplejersker.

Underviser: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing eller Cand.psych. Lotte Abrahams

Pris 9800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Center for Familer - Vision Elbjerg - Relations Bloggen
Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen
Dansk Psykolog Forening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen

Tegn på mistrivsel hos mindre børn
Sådan starter du en forandring for barnet

Tegn på mistrivsel hos mindre børn - Vision Elbjerg - Center for Familer med Sårbare Børn

Signaler på mistrivsel kan være små, men have stor betydning for barnets sunde udvikling.

Tilknytningsproblematikker kan  medfører utydelige tegn på mistrivsel og gøre det svært for fagpersonalet at yde en kompenserende pædagogik. Kendskab til sammenhængen mellem forældres eventuelle mentaliseringsvanskeligheder og tilknytningsproblematikker sikrer, at vi kan handle professionelt og korrekt, når børn mistrives.

Som pædagog kan du opleve, at de pædagogiske redskaber og metoder ikke altid rækker til at sikre et barns sunde udvikling. Et tilsyneladende godt samarbejde med forældrene skaber måske ikke rigtig en forandring for barnet.

Er barnets signaler utydelige eller oplever forældrene ikke det samme, kan det være udfordrende at få afklaret om barnets signaler er et tegn på iboende vanskeligheder eller en reaktion på hjemlige forhold.

Almindeligvis ønskes en beskrivelse af de tiltag, der er gjort i daginstitutionen inden en udredning af et barn. Kurset vil give nye redskaber til beskrivelse af den betydning forældrenes samarbejdsevne har for barnet sunde udvikling.

Med udgangspunkt i signalerne på mistrivsel hos mindre børn, sætter dagen fokus på det praktiske arbejde med barnet.
Der undervises i mentaliseringsevnens betydning for forældreskab og samarbejdsevne.

Der knytter sig personfaglige udfordringer til arbejdet med børn i mistrivsel. Forståelse af mentaliseringsevnens betydning for samarbejdet omkring børnene kan give nye redskaber i det pædagogiske arbejde.

Kursets indhold:

 • Tegnene på børns mistrivsel – bl.a. passivitet, søvnbesvær, spise- og fordøjelsesvanskeligheder, kontaktvanskeligheder samt generel forsinket udvikling.
 • Mentaliseringsevne og betydningen for barnets tilknytning.
 • Hvordan vi som fagpersoner håndterer tegnene på mistrivsel hos barnet?
 • Hvordan samarbejder vi med kommunens familieafdeling omkring barnet og forældrene?
 • Hvordan starter du en forandring for barnet – i mens eventuelle undersøgelser, underretninger, sagsgange osv. står på
 • Hvordan undgår vi problemer med overinvolvering og/ eller distancering fra vores side?


Målgruppe: 
Kurset er målrettet pædagoger, dagplejemødre, plejefamilier, pædagogiske konsulenter, plejekonsulenter, specialpædagoger, sundhedsplejersker.

Underviser: Psyko- & Familieterapeut MPF Helene Ejsing eller Cand.psych. Lotte Abrahams

Pris 9800.- for personalegrupper op til 30 deltagere (ekskl. moms.)
For nærmere information: Ring på 23 98 31 32 eller kontakt os på [email protected]

Dansk Psykoterapeutforening - Vision Elbjerg - Center for Familier - Relations Bloggen - Dansk Psykolog Forening